Draadloze techniek

Peer-to-Peer

 

Peer-to-Peer

Peer-to-peer betekent simpelweg wanneer twee apparaten met elkaar zijn verbonden voor directe communicatie. Normaal gesproken kunnen slechts twee apparaten deelnemen aan een peer-to-peer-verbinding.

BLUETOOTH classic

Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand. Bluetooth is een radioverbinding (in de 2,4GHz-band) voor spraak en data op korte afstand. Het werkt ‘point to multipoint’, hetgeen inhoudt dat een enkele bron meer ‘ontvangers’ kan bedienen. Wanneer twee bluetoothapparaten een verbinding hebben opgebouwd, dan ontstaat een zogenoemd piconet.

Normaal gesproken zal het binnen een straal van 1 tot 10 meter functioneren, maar wanneer het zendvermogen wordt opgevoerd, kan de 100 meter worden gehaald. Een zogenoemde ‘zichtverbinding’ (elkaar kunnen zien) is niet nodig; dankzij de GHz-radioverbinding dringt het bluetoothsignaal ook door vaste materialen (zolang het geen metaal is). Bij een zichtverbinding kunnen er echter grotere afstanden overbrugd worden.

Omdat de radiosignalen kunnen worden opgevangen door alle ontvangers die zich in de buurt van de bluetoothapparaten bevinden, ondersteunt bluetooth in het basisprotocol authenticatie en encryptie. Authenticatie vindt plaats middels een geheime sleutel, die zich op beide apparaten moet bevinden. Het protocol staat het wel toe dat het ene apparaat het andere authenticeert. Na authenticatie is het mogelijk om de verbinding te versleutelen (encryptie).

wifi-direct

Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand. Bluetooth is een radioverbinding (in de 2,4GHz-band) voor spraak en data op korte afstand. Het werkt ‘point to multipoint’, hetgeen inhoudt dat een enkele bron meer ‘ontvangers’ kan bedienen. Wanneer twee bluetoothapparaten een verbinding hebben opgebouwd, dan ontstaat een zogenoemd piconet.

Normaal gesproken zal het binnen een straal van 1 tot 10 meter functioneren, maar wanneer het zendvermogen wordt opgevoerd, kan de 100 meter worden gehaald. Een zogenoemde ‘zichtverbinding’ (elkaar kunnen zien) is niet nodig; dankzij de GHz-radioverbinding dringt het bluetoothsignaal ook door vaste materialen (zolang het geen metaal is). Bij een zichtverbinding kunnen er echter grotere afstanden overbrugd worden.

Omdat de radiosignalen kunnen worden opgevangen door alle ontvangers die zich in de buurt van de bluetoothapparaten bevinden, ondersteunt bluetooth in het basisprotocol authenticatie en encryptie. Authenticatie vindt plaats middels een geheime sleutel, die zich op beide apparaten moet bevinden. Het protocol staat het wel toe dat het ene apparaat het andere authenticeert. Na authenticatie is het mogelijk om de verbinding te versleutelen (encryptie).

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)

Radio-frequency identification (identificatie met radiogolven, RFID) is een technologie om van een afstand informatie op te slaan, in en af te lezen van zogenaamde RFID-tags. Deze RFID-tags bevinden zich op of in objecten of levende wezens, bijvoorbeeld in chipkaarten die gebruikmaken van NFC of een RFID-tag voor een huisdier, het zogenaamde chippen.

RFID-tags zijn kleine chips die een identificatie code bevatten en die op afstand kan worden uitgelezen. RFID is de electronische opvolger van de streepjecode oftwel barcode. Het voordeel van RFID is dat er meer informatie kan worden opgeslagen in de chip en vrijwel onzichtbaar kan worden verwerkt in voorwerpen.

RFID-tags bestaan er in uiteenlopende vormen en afmetingen.
Daarnaast kunnen ze actief, semi-actief of passief zijn.
Actieve RFID-tags hebben en batterij en kunnen uitgelezen en beschreven worden.
Semi-actieve RFID-tags hebben ook een batterij maar zenden alleen als antwoord op een ontvangen signaal.
Passieve tags hebben geen energiebron maar benutten het electromagenetische vel van een lezer om stroom te induceren.

NEAR-FILED COMMUNICATION (NFC)

Near field communication (NFC) is een vorm van RFID. Waar het bij RFID primair om opslag en verzenden van informatie in één richting gaat, communiceert NFC in twee richtingen en kan het ontvangen signalen ook zelf verwerken. NFC wordt onder andere toegepast in mobiele telefoons als betaalmiddel en in ticketsystemen.

NFC lijkt erg op RFID, maar NFC is gelimiteerd tot communicatie binnen ongeveer 10cm en dat is waarom je je telefoon zo dicht bij de contactloze lezer moet plaatsen. De meeste personen zien het minimale bereik van NFC als een enorm beveiligingsvoordeel en het is een van de redenen waarom NFC gezien wordt als een veilig alternatief voor creditcards. De technologie kan echter voor meer dan alleen betalingen gebruikt worden. NFC kan data versturen, zoals video’s, contactinformatie en foto’s tussen twee apparaten met NFC.

In tegenstelling tot Bluetooth hoef je bij NFC niet een apparaat handmatig te koppelen of te zoeken naar een apparaat om data te versturen. Met NFC wordt automatisch een verbinding gestart wanneer een ander NFC apparaat binnen die eerdergenoemde 10cm komt. Zodra ze binnen het bereik van elkaar zijn, communiceren ze direct met elkaar en wordt de gebruiker op de hoogte gesteld.

PEER-TO-PEER
TECHNOLOGIE

Bluetooth Classic

Wifi Direct

Near-Field Communication (NFC)

LOW-POWER &
SHORT RANGE

Bluetooth Low-Energy (BLE)

Zigbee

Z-Wave

6LoWPAN

LOCAL AREA
NETWORK (LAN)

WIFI

LONG DISTANCE
CELLULAR

GSM / GPRS

LTE

LOW-POWER &
LONG RANGE

LoRa / LoRaWAN

NB-IOT

LTE-M

BARCODES

Barcodes horen niet echt thuis onder de draadloze techniek. Barcodes zijn gemeengoed en wij denken dat het een mooie aanvulling kan zijn.