Software ontwikkeling 
Stap 1: oriënterend gesprek

 

Orienterend gesprek

Een oriënterend gesprek neemt gemiddeld 3-4 uur in beslag. Samen met de klant verzamelen wij zoveel mogelijk informatie zoals de wensen en eisen maar ook techniek en beheer. Op basis van deze informatie brengen wij een indicatieve offerte en planning uit. Dit geeft de klant een eerste indruk ten aanzien van kosten en doorlooptijd. In fase 2 zal de definitieve offerte volgen.

We beginnen met een goed plan

Software is één van de middelen om organisaties beter te laten presteren. CODEWAVE ontwikkelt applicaties die ertoe doen: die relevant zijn voor de gebruikers, je bedrijf efficiënter maken, of commercieel succesvol zijn. Een goed strategisch plan is daarvoor essentieel. Daag ons uit om je van passend software advies te voorzien!

Om vroegtijdig grip te krijgen op de scope van het product, starten we met een inventarisatie van de bouwstenen van je applicatie:

  • gebruikers
  • processen
  • informatie

Deze bouwstenen vormen het fundament van de maatwerk ontwikkeling. De eerste functionele inventarisatie levert heldere inzichten op voor het uiteindelijke product. Ze geven de zekerheid dat het eindresultaat ook daadwerkelijk omarmd wordt door de doelgroep.

Software ontwikkeling in 4 stappen

Omdat we geloven in voortschrijdend inzicht, hanteren we een Scrum ontwikkelproces. Dit proces bestaat uit 4 stappen:

  • orienterend gesprek /globale prijs indicatie / planning
  • voorbereiding / definitieve offerte /planning
  • ontwikkeling
  • oplevering / onderhoud

 In 6 tot 8 weken leveren we een eerste versie van de maatwerksoftware op die voorziet in de basisbehoeften. Zo heb je op korte termijn profijt van de investering.

 

De 4 fases

Van idee naar prototype naar een eind product in maar 4 fases...oftewel Rapid Application Development.

Er zijn nog veel software bedrijven die het zogenaamde 'waterval model' gebruiken voor software ontwikkeling. Het grote nadeel hiervan is dat men veel tijd,- en dus ook geld, kwijt is in het voor traject.

Het model dat wij hanteren heeft daar geen last van en zelfs in de ontwikkel fase is het mogelijk om wijzingen door te voeren.
Niet alles is immers in beton gegoten.

STAP 1
ORIENTATIE

Verzamelen informatie over
het project om tot 1e offerte
en planning te komen.

stap 2
voorbereiding

Inventarisatie van de wensen en eisen op basis van zogenaamde user stories.

stap 3
ontwikkeling

Nu gaan we aan de slag met de ontwikkeling van je applicaties in korte sprints.

stap 4
oplevering

Je applicatie is gereed en kan in productie worden genomen inclusief beheer.